Rådjur

 

På föreningens marker fins det rikkligt med rådjur. Årligen fälls det ca. 10-15 individer. Rådjuren jagas med drivande samt stötande hundar och i samband med vakjakt. Eftersom rådjursstammen ökat från år till år på våra marker jagar medlemmarna rådjuret relativt fritt. 

Föreningen har uppgjort följande riktlinjer rörande rådjursjakten:

  • En maxkvot på 20 individer (sammanlagda antalet djur fällda i samband med vårjakten på råbock samt höstens jakt)
  • En skälig avskjutning/jägare, rådjursgetter strävas till att sparas
  • Vid vakjakt bör man meddela ansvarspersonen för vakjakten. För tillfället Christian Höckert
  • Alla eventuella byten skall av den enskilda jägaren anmälas i "omariista" samt till ansvarspersonen

Vitsvanshjort

 

Även Vitsvanshjorten har ökat i antal på föreningens marker. Jaktsäsongen 2019 fälldes det 18 individer, vilket är högsta antalet sedan man började jaga vitsvanshjort. Jakten på vitsvanshjorten utförs i form av vakjakt eller som lagjakt med drivande hundar.

Föreningen har uppgjort följande riktlinjer rörande jakten på vitsvanshjort:

  • Vid hund- eller drevjakt på vitsvanshjort fordras 6st skjutna träningsserier, dock inte vid vakjakt.
  • Anmälningar till vak- och lagjakten tas upp vid föreningens sommarmöte
  • Varje enskild jägare bör vid vakjakt kontakta ansvarspersonen (för tillfället Christian Höckert). 
  • Vid vakjakt på hjortdjur kontrollerar ALLTID varje enskild jägare före man går på pass vad som är tillåtet att fällas, samt anmäler till jaktchefen/ansvarsperonen efter avlossat skott

Här kommer det att stå allmänt om småviltsjakten.

Rävjakt samt rävkontraktet