Kontakt

Styrelsen 2023-2024

Maria Kronqvist-Berg (ordförande)

Tfn 050 356 1992, maria.kberg(a)gmail.com


Marléne Ström (vice ordförande)

Pamela Häggblom (sekreterare)

Anders Back (kassör)
 

Maria Schauman

Monika Nissander

Karl-Johan Smeds

Kim Sund

Niklas Hakala