Söderbybladet

Under Byarådet lyder en liten arbetsgrupp som ger ut Söderbybladet, byns egen tidning, som utkommer med flera nummer per år. Tidningens första nummer utkom i mars 2001, och delas ut gratis till alla fastbosatta invånare. Tidningen säljs på Södra Vallgrund Handelslag och i Sommaröhallen för 1 €.