Sommarösund

Sommarösund är en havsvik som sträcker sig ca 2 km in mot byn.
Ett fint utflyktsmål med båt, bil och cykel och som är tillgängligt för alla!

Sommarösund var ännu på 1400-talet ett sund och användes som en skyddad genomfartsled för sjöfararna. En lång tid var viken grund och på många ställen ofarbar med motorbåt. Byarådet arbetade idogt tillsammans med bybor och villaägare under flera års tid med planering och bidragsansökningar för att få en restaurering och muddring genomförd vid Sommarösund. Tack vare alla delaktigas goda arbete och ett positivt bemötande av byn, kommunen och miljöcentralen blev muddringsprojektet så gott som klart inför sommaren 2009. Simstranden i byn har sedan dess iordningsställts med omklädningsrum, bastu, toaletter, gungor, beachvolleyplan och grillkåta. Även en vandringsled har färdigställts av duktiga talkoarbetare tillsammans med Forststyrelsen. Vandringsleden går från simstranden till Fort Sommarö och är ungefär 3,5 km lång.

Båtbrygga och parkering

Vid Sommarösund båtbrygga finns platser för gästande båtar, el finns vid betongkajen. Intill bryggan finns en stor parkering utrustad med elstolpar för gästande husbilar och husvagnar. På parkeringen finns även en laddstolpe för elbilar.
Avgifter: båtplats/husbilsplats utan el 10 euro/natt och med el 15 euro/natt. Betalningsinformation finns på tavlan bredvid bryggan.
Från bryggan är det ca 1 km till Södra Vallgrund Handelslag och Sommaröhallen.

Behöver du en båtplats i sommar? Södra Vallgrund samfällighet hyr ut båtplatser vid byabryggan i Sommarösund.
Ta kontakt med Anders Back tel. 050-5919142.

Simstrand

På simstranden ryms många och vattnet är oftast varmt och skönt på grund av det skyddade läget.
Vid simstranden finns omklädningsrum och utetoaletter. Det finns också en beachvolleyplan och gungor.
Under vintern går det bra att skrinna och skida på isen.

Bastu

Onsdagar är bastun varm mellan 17:30 och 22:00 (damer 17:30 - 19:30, herrar 19:30 - 22:00). Avgift 3 euro/person. Övriga tider kan bastun hyras för 40 euro/gång, kontakta Anders Back (050-5919142), Niklas Hakala (040-9316636) eller Kim Sund (050-4120344).

Observera att endast färskvatten får användas på bastukaminen och att var och en städar efter sig!